CENTRIFUGE / CRYO TUBES

Centrifuge Tube concial, with rim, PP, 50 ml

Centrifuge Tube conical, PP, 15 ml

Centrifuge Tube conical, PP, 50 ml

Centrifuge Tube round, PP, 13 ml

Centrifuge Tube round, PP, 15 ml

Centrifuge Tube round, PP, 50 ml

Cryo Tubes, 1,5 ml volume

Cryo Tubes, 2 ml volume

Cryo Tubes, 4 ml volume

Cryo Tubes, 5 ml volume